Make your own free website on Tripod.com
  Deze site is ontworpen met Xara Webstyle 2. in Celtic Style. Op deze site is bijna alles te vinden om te beginnen in de"Pastel-Art" kunst.

Webstyle produced NavBar  

De site opbouw

Ik zal zo duidelijk mogelijk proberen een aantal dingen en begrippen duidelijk te maken wat het begrip "pastel-kunst" betekent en wat de mogelijkheden zijn om Pasteltekeningen te kunnen maken.

Achtergrond

Deze site is bedoelt voor diegene die graag Pastel tekeningen willen maken. Hiervoor is zeker wat uitleg nodig. Deze site zal voor u ook een hulpmiddel zijn om te leren werken met de diverse softpastel soorten.

 

 

 

 

 

e juiste positie voor uw tekenbord

Als u voor uw tekenbord staat, moet u het bord en het papier op ooghoogte instellen. Als u op een zeer groot vel tekent, schuift u het tekenbord naar boven of beneden zodat het gedeelte van de tekening waaraan u werkt, zich steeds ter hoogte van uw ogen bevindt. Het is altijd beter om voor een tekenbord te staan zodat u af en toe een stap naar achteren kunt doen om de gehele tekening te bekijken. Het is ook wel eens verstandig om af en toe een tijdje te stoppen met tekenen, begin je dan opnieuw zie je totaal andere dingen. Er zijn zelfs kunstenaars die achter hun een spiegel plaatsen, om de tekening te bekijken! Als u een  krukje of stoeltje moet gebruiken, let dan goed op eventuele vervormingen in de onderste helft van de tekening. Verstop uzelf niet achter het tekenbord. Bent u rechtshandig zet het bord dan iets gedraaid aan uw rechterkant. Linkshandig aan uw linkerkant. Doet u het anders zal uw hoofd en (uw waarneming) van het voorbeeld een te lange weg moeten maken, om dit op papier te kunnen zetten. Dit is mijn manier van tekenen, op een andere manier vind ik dit niet logisch! Tekenen is vooral waarnemen! en dit op papier zetten.

 

e tradionele methoden meten:

De tradionele methode om verhoudingen van het lichaam te meten, is het met gestrekte arm voor u houden van een potlood in verticale positie. Laat de punt van het potlood samenvallen met de bovenkant van het hoofd van het model (als voorbeeld) en meet vervolgens de hoofdlengte van het model door met de duim over het potlood naar beneden te schuiven. Houd de maat met uw duim vast op het potlood zodat u die lengte kunt vergelijken met de andere delen van het lichaam en u zo hun onderlinge verhoudingen precies kunt vastleggen. Het potlood kan ook gebruikt worden om schuintes mee te bepalen om over te nemen op je papier de zogenaamde hulplijnen. Teken je een model is de hoofdmaat belangrijk voor het gehele lichaam. Als uitgangspunt kun je rekenen dat het lichaam ongeveer 7.5 maal de hoofdmaat is. De lengte van het gezicht is ongeveer gelijk aan die van de hand en de diepte van de schedel is gelijk aan de lengte van het gezicht. De schouders zijn breder dan de heupen. Kijk altijd bij een model waar het zwaartepunt valt! (is het gewicht van het lichaam gelijkmatig verdeeld) Als je met een vooraanzicht de balanslijn zou moeten bepalen van iemand die gelijkmatig zijn voeten op de grond zet, zou deze precies tussen zijn voeten vallen. Dit is wat moeilijk onder woorden te brengen maar hoop dat dit duidelijk is! Er zijn ook kunstenaars die het zogenaamde vrije raster gebruiken om te meten, door dit liniaal te houden op (denkbeeldige lijnen)en dit over te brengen op het papier, dit is ook een vorm van verhoudingen uitzetten. Ook werd wel een raam gebruikt bespannen met garen in de vorm van hokjes. Of een projector voor bijv muurschilderingen.

 

 

ontourtekenen:

Dit is een oefening om gelijktijdig te tekenen en te kijken en belangrijk om een goede co÷rdinatie te krijgen van je hand en de ogen. In het begin zien je tekeningen er niet uit, naderhand zal je beseffen dat dit steeds beter gaat worden want contourtekenen is de beste methode om co÷rdinatie te bereiken. Je kijkt uitsluitend naar het model zonder veel acht te slaan op het papier. De ogen en het potlood bewegen zich langzaam en in dezelfde tempo rondom de contouren van het lichaam, bijna alsof ze door een draad met elkaar verbonden zijn. Op een bepaald moment ben je zo geoefend dat het eigenlijk vanzelf gaat.

 

e verhoudingen van het hoofd:

De onderste rand van de oogkas vormt het midden van de hoofdlengte. De oren bevinden zich op de hoogte tussen de lijn van de wenkbrauwen en de neuspunt. De afstand tussen de ogen bedraagt een ooglengte. Portretkunstenaars meten doorgaans de driehoek tussen de twee ogen en de neuspunt, en tussen de beide ogen en kin. Deze driehoeken bieden een nauwkeurig houvast. De diepte van de schedel is even groot als de lengte van het gezicht, terwijl de achterkant van de schedel wat breder is dan de breedte van het gezicht. Deze vorm van tekenen noemt men "en face" of in het nederlands vooraanzicht.

Verhoudingen met een gedraaid hoofd:

Je ziet de verhoudingen naarmate het gezicht draait let op de as C-D en A-B probeer aan het begin bij het opzetten van de tekening hier gebruik van de maken om makkelijker je verhoudingen te kunnen plaatsen. Je ziet ook dat het stuk E-F net zo groot is dan het stuk A-G. 

 Verhoudingen zijaanzicht:"en profiel"

U kunt de vorm als 2 ovalen zien, een horizontaal en een verticaal ovaal, die elkaar gedeeltelijk overlappen. Het horizontale ovaal is een beetje boller dan het verticale, bij een man is dit nog boller dan bij de vrouw(voorhoofd). Je ziet de lijn voor de ooghoogte. De lijn van de wenkbrauw loopt door tot de oortop. De afstand tussen ooghoogte en kruin is weer vrijwel gelijk aan de afstand tussen ooghoogte en kin. Het snijpunt van de 2 ovalen (de lijn onder de neusvleugel) is het begin punt van de kaaklijn. Deze vorm van tekenen noemt men "en profiel" of in het nederlands zijaanzicht.

De tekening laat duidelijk de hulplijnen zien bij een opgaande en neerwaartse beweging van het hoofd, en het effect van de beweging op de wenkbrauwlijn. In het vooraanzicht loopt de wenkbrauwlijn horizontaal. In het aanzicht van boven af gezien komt het zakken van de wenkbrauwen overeen met het zakken van het schedeldak. De kruin is nu te zien. In het aangezicht van onderen komt het optrekken van de wenkbrauwen overeen met het heffen van de kin. De onderkant van de kaak is te zien. 

In deze tekening is duidelijk te zien dat de hulplijnen niet kunnen ontbreken. Ik heb mezelf aangeleerd om deze lijnen te plaatsen om zodoende de juiste verhoudingen van ogen, neus, mond, wenkbrauw en oor te kunnen bepalen. Verder is het belangrijk het model goed te observeren voordat de details op papier gezet worden. Het is ook niet altijd mogelijk met een model te werken dus ben ik wel afhankelijk van foto's en dan wel een hele serie. Want vanaf een enkele foto is het moeilijk werken, omdat je dan niet kunt beschikken over de juiste details. Ik mag dan af en toe wel eens een digitale camera gebruiken om foto's te maken. Uit het bestand van de vele foto's  pak ik dan de foto's met de details die ik wil zien. Dus dit kunnen ogen, neus, mond, lippen, oren zijn om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar je model kan ook in een ander pose bepaalde details hebben die je kunnen helpen in je tekening.